October 18

Sukkot Jeopardy! בהכנת שלוש תלמידות

שלום לכולם ומועדים לשמחה!

 

השבוע נהנתה הכיתה ממשחק שהפיקו והכינו שלוש תלמידות במסגרת לימודי היהדות בשעורים שמעביר ד”ר מרקוביץ’.

הינה קישור למשחק דרכו יכולים כולם לשחק ולהנות גם בבית. you are invited to enjoy playing it at home,  here is a link to the game

 

היום ישב כתבנו לשיחה קצרה עם התלמידה שהובילה, יזמה והנהיגה את ההפקה (כינוי האווטר שלה באינטרנט “פינק איפרין”):

ד”ר שגיא: פינק איפרין, אז בואי וספרי לנו מעט, כיצד הכל התחיל?

פינק איפרין: ד”ר מרקוביץ’ ביקש לדעת מי היה רוצה לעשות משחק ג’פרידי לסוכות, מיד קפצתי על ההזדמנות, אז ישבתי בספריה והכנתי משחק.

ד”ר שגיא: האם היה איזה אתגר או קושי בהכנה?

פינק איפרין: האתגר היה להמציא את השאלות.

ד”ר שגיא: ומה היה כיף?

פינק איפרין: החלק הכיף היה ששתיים מהחברות שלי: מיכל ו”רד סופרים” היו איתי חלק מהזמן ועזרו לי להכין את המשחק, הכל לקח בערך שעה.

וכמובן לראות את כל הכיתה משחקת היה ממש כיף!

 

סוכות וחג שמחת תורה שמח,

ד”ר שגיא


Posted October 18, 2019 by gsagy in category Jewish Studies

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*