October 8

חשיבותן של מילים חיוביות – מילים בוראות מציאות

מילים בוראות את מציאות

יתכן וזו אחת התובנות היסודיות ביותר של היהדות, הרי סיפור הבריאה מתחיל במילים שיוצרות עולם והמקורות היהודיים מלאים בדוגמאות לתפיסה זו. כחלק מפעילות חגי ומועדי תשרי, הקדשנו שיעור לפעילות על חשיבותן של מילים טובות ותקשורת חיובית בהשראת ד”ר מרקוביץ’, רכז לימודי היהדות בבית הספר.

התלמידים יכלו לכתוב למה חשוב לדבר בצורה חיובית או פשוט לכתוב מחמאה לחבר, הינה הדברים שכתבו בכיתה:

חשוב לבחור מילים טובות כי זה גורם לכולם להרגיש טוב, וכשהם מרגישים טוב אז גם אתה מרגיש טוב

כי אז אנשים מרגישים סביבך שמחים!

אני אוהבת את… כי היא נחמדה וחכמה

ל… את אדם כיפי, את נחמדה, מצחיקה וחכמה! 

אני אוהב את …. כי הוא נחמד.

…. אתה מהיר וגם ממש טוב בלגו.

…. אתה ממש טוב בכדורגל ואני מקווה שתהיה לך שנה טובה

אני מקווה שזה גורם לך לחייך … את תומכת ואני מודה

… אתה מגניב ומצחיק ואתה טוב בדברים, מ…

ל… את מצחיקה, נחמדה וגם ממש טובה בהוקי

ל…. את מאוד טובת לב ונדיבה ומתחשבת …

… את כה טובה לב ואני לא יכולה לחשוב על פעם אחת שהיית לא נחמדה… 

גמר חתימה טובה,

שנדע לבחור את המילים הנכונות, כדי לומר דברים שבונים את כולנו,

ד”ר שגיא


Posted October 8, 2019 by gsagy in category Jewish Studies, Uncategorised

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*